LIER TEGEN DE KNIP!
WIE IS DE LIERSE MUUR?
WAT HEBBEN WE AL GEDAAN?
HOME

 

Een nieuw verkeerscirculatieplan is goedgekeurd in de gemeenteraad van 19/12/2011: de stad wordt terug doorrijdbaar via Zimmerplein en Predikherenlaan

Met het voorstel dat de gemeenteraad van 19/12/2011 heeft goedgekeurd, wordt de stad opnieuw doorrijdbaar in de 2 richtingen en dat 24u op 24u en 7d op 7d. Een enorme stap vooruit in vergelijking met de eerdere stellingen van het schepencollege.

Laten we niet vergeten dat dit na 10 maanden knip wordt bekomen dankzij het protest van de bevolking - gesteund door scholen, ziekenhuis en de middenstand. Dankzij u dus!

Het schepencollege schuift stapje na stapje in de juiste richting. Ze geven nu alvast te kennen dat ze voor een principe zijn van doorrijdbaarheid van het centrum in de 2 richtingen. Dat is een goede zaak, maar er wordt voorbij gegaan aan de 2 voornaamste aanbevelingen van de verkeersdeskundige die door het schepencollege zelf werd aangesteld:

Vooreerst is er de aanbeveling dat de Grote Markt verkeerstechnisch de meest logische doorgang is door het centrum. Een tweede aanbeveling die in de wind wordt geslagen is de vaststelling dat de Predikherenlaan en omliggende straten niet geschikt zijn om veel verkeer door te sturen.
We vrezen dan ook dit plan zeer kort na de invoering ervan in maart onhoudbaar zal blijken voor de buurt van de Predikherenlaan.

Een duurzame oplossing moet waarschijnlijk gebruik maken van een bijkomende doorgang over de Grote Markt - mogelijk met enkelrichtingverkeer (voor zowel bussen als auto's).

Het idée fixe van een verkeersvrije Grote Markt waar het schepencollege halsstarrig aan wil vasthouden, wordt trouwens met het huidige plan ook niet bewerkstelligd. Ten eerste is er het permanente auto- en busverkeer van Florent Van Cauwenbergstraat over de Grote Markt naar de Lisperstraat. Ten tweede zal er permanent busverkeer in de 2 richtingen over de hele Grote Markt rijden (van Werf tot Antwerpsestraat). En ten derde zullen alle mensen met een doorgangskaart (nu al meer dan 1.100) ook permanent over de Grote Markt in 2 richtingen mogen rijden. Toch ook niet erg verkeersvrij, volgens ons! Enkelrichtingverkeer voor auto's en bussen over Grote Markt in één richting en over het Zimmerplein in de andere richting lijkt ons dus een rationele aanvulling voor het nu gestemde plan. Daardoor zou de Predikherenlaan worden ontlast en zou het een duurzaam verkeersplan kunnen worden.

We moeten nu de praktijktoetsing van dit plan vanaf eind maart afwachten en vervolgens bekijken hoe er eventueel wordt bijgestuurd.

 
HOMELAATSTE NIEUWSHET TRAJECT VAN DE PROTESTMARSKAARTJES VAN DE TRAJECTENDOWNLOAD AFFICHEDOWNLOAD STROOIBRIEFJESIN DE PERSCONTACTLINKS